Đội Ngũ Chuyên Viên Tư Vấn Của Manulife Bỉm Sơn

Đội ngũ của chúng tôi tự tin luôn đi trước dẫn đầu trong việc nâng cao kiến thức, trình độ tư vấn bảo hiểm. Các anh, chị/ em trong đội ngũ Manulife Bỉm Sơn luôn lấy việc phục vụ khách hàng là giá trị cốt lõi. Với sự lớn mạnh không ngừng của ngành bảo hiễm nói chung và của Manulife Việt Nam nói riêng chúng tôi cũng tích cực đổi mới chính mình để luôn làm hài lòng mọi khách hàng trên khắp cả nước.

Trần Thị Sinh
District Manager, MBA & MDRT

Trần Thị Sinh

District Manager, MBA & MDRT
Email: transinh@timhieubaohiem.com
Lê Ngọc Hiệp
Insurance Consultant

Lê Ngọc Hiệp

Tel: 0968593888
Email: lethihiep1981@gmail.com
Lê Thị Huệ
Insurance Consultant

Lê Thị Huệ

Insurance Consultant
Lê Thị Ngọc Trâm
Insurance Consultant

Lê Thị Ngọc Trâm

Tel: 0942138568
Email: linhtramac@timhieubaohiem.com
Lê Thị Hiền
Insurance Consultant & MDRT

Lê Thị Hiền

Tel: 0968553226
Email: lethihienbs85@gmail.com
Nguyễn Thị Xuân
Insurance Consultant

Nguyễn Thị Xuân

Tel: 01694145379
xuanxuan.nguyen158@gmail.com
Nguyễn Thị Hằng
Insurance Consultant

Nguyễn Thị Hằng

Tel: 0167739309
Email: hangnguyen120295@gmail.com
Trần Thị Bình
Insurance Consultant

Trần Thị Bình

Tel: 0946262414
Email: binhngocduy1975@gmail.com
Mai Thị Yến
Insurance Consultant

Mai Thị Yến

Tel: 0947.973.989
Email: maiyenvhnt@gmail.com
Nguyễn Trung Hiếu
Insurance Consultant

Nguyễn Trung Hiếu

Insurance Consultant
Lê Thị Thanh Tú
Insurance Consultant

Lê Thị Thanh Tú

Tel: 01633146141
Email: lethithanhtu.87@gmail.com
Vũ Thị Hiền
Insurance Consultant

Vũ Thị Hiền

Tel: 0979199267
Email: vuhienktkt158@gmail.com
Lê Thị Bạch Tuyết
Insurance Consultant

Lê Thị Bạch Tuyết

Tel: 094934518
lethibachtuyet26101983@gmail. Com